Vaka Çalışması – Yüksek Teknoloji Lojistiği

Yarı iletken süreç ekipmanı üreticisi

Müşterinin yüksek teknoloji (Hi-Tech) tedarik zincirinin analizi etkileyici tasarruf ve verimliliğe götürür. Müşteri, ABD merkezli Kademe II Yarı-iletken Süreç Ekipmanları Üreticisidir.

Vaka

Yarı iletken tabaka dökümhanesinin önemli bir bölümünün Asya’ya taşınmasıyla müşterimiz operasyonları son kullanıcılarına daha yakın bir yere yerleştirmeye karar verdi.

Müşterimiz, Singapur’da tabaka fabrikasyon ekipmanı tedarik eden müşterisinin yanında bir ekipman entegrasyon tesisi açtı. Maalesef bu hamle gayrimenkul ve işçilik maliyetlerinde bir artış yarattı ve böylece müşterimizi montaj ve entegrasyon için bileşenleri yerleştirmeye yönelik depo alanından yoksun bıraktı.

Buna ek olarak, katı “tam suret” müşteri kuralları mevcut ABD satıcılarının Asya merkezli sağlayıcılarla değiştirilmesini zorlaştırıyordu.
Bu nedenle, birçok önemli bileşen hala ABD’den temin ediliyor ve müşterilerimizin navlun maliyetlerini artırıyordu.
Noatum Logistics Singapur operasyonlarıyla ilişkili tedarik zinciri maliyetlerini azaltmanın yaratıcı yollarını bulmaya yoğunlaştı.

Çözüm

Noatum Logistics Singapur, Singapore Changi Havalimanı serbest bölgesinde bir tedarikçi envanter merkezi kurdu.
Bu durum satıcıların malları üretim tesisine yakın bir aşamada düzenlemelerine ve müşterinin mallar üretim için çekilinceye kadar ithalat ücretlerinin ödemesini ertelemesine imkan tanıdı.
Depo alanı artık mevcut olmasıyla, satıcılar üretimi hızlandırabiliyor ve müşteri büyük kargoların nakliye modunu parsel ve hava taşımacılığından daha az maliyetli denizyolu nakliyesine kaydırabiliyordu.

Noatum Logistics müşterinin tedarikçi tabanını incelerken ABD’de 20 millik bir yarıçap içinde birden fazla satıcı bulunduğunu ortaya çıkardı. Noatum Logistics satıcılar için daha tutarlı bir ürün akışı, müşterimiz için daha iyi nakit akışı ve daha düşük ülke-içi nakliye maliyetleri üreten bir teslim alma programı ve rotası geliştirdi. Ayrıca bu durum Noatum Logistics’in daha iyi fiyatlar için hava kargo yüklerini birleştirmesine ve belirli bir nakliye programı oluşturmasına da imkan verdi.

Noatum Logistics satınalma siparişi yönetim sistemini ve süreçlerini müşteri için uyarladı. Bu uyarlama Ticaret Odasıyla belirli bileşenler üzerindeki sıkı ihracat denetimlerine uyumunu sürdürürken, müşterinin gönderiler üzerindeki görünürlüğünü ve kontrolünü geliştirdi.

Sonuç

Noatum Logistics hava sevkiyatlarını birleştirip Singapur’daki Changi Havaalanı serbest bir bölgesinde bir tedarikçi envanter merkezi açarak ve yeni bir denizyolu taşıma programı yaratarak müşteriye nakliye maliyetlerinde yüzde 60’tan fazla tasarruf sağladı.

Buna ek olarak müşteri mevcut tedarikçi tabanını koruyabilmiş ve rekabetçi fiyatlarını devam ettirebilmiş, böylece yeni satıcıları yetkilendirmek için gerekli olan uzun ve maliyetli “tam suret” süreçlerinden kaçınabilmiştir.