Yasal tebligat

YASAL TEBLİGAT

Bu websayfası Mali Kimlik Numarası (NIF no.) B85960722 olan ve Şirket Merkezi Avenida de Italia, nº2 (C.T.C.) – 28821 Coslada – Madrid (İspanya) adresinde bulunan ve Madrid Ticaret Sicilinde Cilt 28.531, Defter 216, Bölüm 8, Sayfa M-501078, Giriş 30 altında kayıtlı bulunan NOATUM HOLDINGS, S.L.U. Şirketinin (bundan böyle NOATUM LOGISTICS olarak anılacaktır) mülküdür. Herhangi bir soru veya önerinizle ilgili olarak bizlerle + 34 932 987 777 numaralı hattan veya info@noatum.com adresine e-posta göndererek iletişim kurabilirsiniz. Bu web sayfası yalnızca İspanya’da geçerli olan kanunlarla yönetilmektedir ve bu web sitesinin hem ulusal hem de yabancı kullanıcıları aynı kanunlara tabi olacaktır. KULLANICI’nın web sayfamıza erişimi ücretsiz ve sizlerden dikkatlice okumanızı rica edeceğimiz erişim sırasında geçerli olan GENEL KULLANIM KOŞULLARI’nın okunmasına ve herhangi bir sınırlama olmaksızın tamamen ve açıkça kabul edilmesine bağlıdır. Portalımızı, onu içerik veya hizmetlerini kullanırken KULLANICI bunların genel kullanım koşullarını açıkça kabul eder ve razı olur. Kullanıcı bu Kullanım Koşullarıyla mutabık kalmazsa bu portalın kullanımından ve yine bu portal yoluyla işlem yapmaktan kaçınmalıdır. Web sayfamızın sunum ve yapılandırmasını değiştirebilir, hizmetleri genişletebilir veya azaltabilir ve hatta herhangi bir zamanda sağlanan hizmetler ve içeriklerle birlikte onu tek taraflı ve önceden bildirimde bulunmaksızın internetten kaldırabiliriz.

FİKRİ MÜLKİYET

Tüm içerik, metin, resim ve kaynak kodları NOATUM HOLDINGS, S.L.U. veya işletme haklarını elinde bulunduran üçüncü tarafların mülküdür ve Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Kullanıcı bunların yalnızca özel kullanımına yetkilidir, kar amaçlı kullanamaz ve bunları değiştirmek, çoğaltmak, kullanmak veya dağıtmak veya sahibine ait başka herhangi bir hakkı kullanmak için açık yetkilendirmeye gereksinim duyar. NOATUM ve NOATUM LOGISTICS tescilli ticari markalardır ve bu markaların bizlerin gereğince yetkilendirmemiz bulunmaksızın çoğaltılması, taklidi, kullanımı veya sürümü yasaktır. Portalımıza linklerin eklenmesi onun üzerinde herhangi bir hak vermemektedir. Ayrıca web sayfamıza sadece bir linkin eklenmesi bir kimseye kendisini bir iştirak veya ortak olarak tanımlaması yönünde herhangi bir hak tanımaz. NOATUM LOGISTICS portalı üzerinde üçüncü taraflarca yayınlanmış bulunan makale ve resimler üzerinde fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak ileri sürülecek tüm ve herhangi bir hak talebinden masun tutulacaktır. Portalımızın herhangi tüm veya kısmi taklidi kesinlikle yasaktır.

ERİŞİM VE KULLANIM KOŞULLARI

Web sitemize erişim ücretsizdir ve önceden herhangi bir abonelik veya kayıt gerekmemektedir. Bununla birlikte belli hizmetler belli kullanıcılara tahsis edilmiştir ve daha önce önceden bir kayıt işlemi ve/veya parola kullanarak kimlik tanımlama gerektirmektedir. Bu hizmetler Ağ üzerinde gereğince tanımlanacaktır.
Gönderilen herhangi bir kişisel veri KULLANICI tarafında bizlerin mahremiyet politikamız üzerinde açık kabul anlamına gelmektedir.
Kullanıcı Web sayfamıza iyi niyetle, kamu düzeni ve bu Kullanım Genel Koşulları uyarınca erişmelidir. Web sitemize erişim bizlerde veya üçüncü taraflarda neden olabilecekleri tüm zararlara yönelik sorumlu tutulacak olan kullanıcının yegane yükümlülüğü altındadır.
Kullanıcılar bu hizmetleri ve bu web sayfasının içeriğini bu kullanım koşulları altında şart koşulmuş olanlardan başka herhangi bir prosedürden yararlanarak kullanmaktan ve elde etmekten açıkça men edilmişlerdir.
KULLANICI portalımız üzerinde bilgisayar sistemlerimize aşırı yük binmesine neden olabilecek veya virüs bulaştırabilecek veya web sitemizin normal işleyişini değiştiren robot veya yazılımları kurabilecek veya bilgisayar sistemlerimize zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunamaz.
Web sayfamız üzerindeki linkler yoluyla erişilebilir durumdaki üçüncü taraf web sitelerinde bulunabilecek bilgi, içerik ve hizmetleri kontrol etmenin imkânsızlığını göz önünde bulundurarak, NOATUM LOGISTICS’in kullanıcının bu üçüncü taraf web sitelerini kullanımlarından doğabilecek herhangi bir mahiyetteki herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağı hususunda sizleri bilgilendirmekteyiz.
NOATUM LOGISTICS web sayfamızın kullanımını yöneten koşulları ihlal ettiğini düşündüğü herhangi bir KULLANICIYI tek taraflı olarak bildirimde bulunmaksızın dışlama hakkını saklı tutmaktadır. Anılan KULLANICI bu tür bir eyleme yönelik olarak herhangi bir dava açma hakkına sahip bulunmayacaktır. Şirket genel kullanım koşullarını ihlal edenlere karşı uygun yasal tedbirleri uygulama hakkını da saklı tutmaktadır ve KULLANICI herhangi böylesi bir davanın açılmasındaki ihmalin anılan ihlallerin kısıtlama sürelerinin sona ermesine kadar yürürlükte kalacak olan aynı tür bir davadan resmi bir feragat oluşturmayacağını kabul etmiştir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik ve güvenlik NOATUM LOGISTICS’in temel değerleridir ve bizler bu nedenle Kullanıcının gizliğini daima sağlamayı ve herhangi bir gereksiz bilgiyi toplamamayı taahhüt etmekteyiz.
Portalımız yoluyla kişisel veri tedarik etmek en az 14 yaş sınırını ve Gizlilik Politikamızın açıkça kabulünü gerektirmektedir.

YÜKÜMLÜLÜK

Bu web sayfasını kullanıcının tasarrufuna açmak suretiyle bizler yine bu sayfanın ve kullanılan teknolojik araçların sağlanmasına yönelik azami gayret uygulayarak bir kalite hizmeti sunmayı istemekteyiz. Bununla birlikte kullanıcının bilgisayar sistemine zarar verebilecek olan virüs veya diğer unsurların varlığından ötürü sorumlu tutulmayacağız.
NOATUM LOGISTICS hizmetin mevcudiyetinin devamlı veya kesintisiz olacağını internet ağ konuları, IT cihazlarının bozulması veya diğer öngörülemez durumların bir sonucu olarak ortaya çıkan koşullar nedeniyle garanti etmemektedir, öyle ki KULLANICI bu koşullara makul sınırlar dahilinde tolerans gösterecektir ve muhtemel arıza, hata veya hizmetin kullanımı için herhangi bir sorumluluğa yönelik NOATUM LOGISTICS aleyhine tüm hak taleplerinden açıkça feragat etmektedir.
KULLANICI web sayfamızın kullanımına yönelik tam sorumluluğu kabul eder ve herhangi olumsuz ekonomik, teknik ve/veya adli sonuç dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere, portalımızca oluşturulan beklentilerin karşılanmaması ile birlikte; yalnızca web sayfası üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkisi için sorumlu olacaktır ve kullanıcı NOATUM LOGISTICS’i anılan olaylardan ötürü doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen tüm hak taleplerinden masun tutacaktır.
NOATUM LOGISTICS bu web sayfası içeriklerinin; gerek kendisinin veya üçüncü tarafların veya diğer web sayfalarına erişilebilir olanların doğruluğu, gerçekliği veya geçerliliğini garanti etmemektedir ve bunların kullanımlarından doğabilecek tüm yükümlülüklerden tamamen masun tutulacaktır.
NOATUM LOGISTICS hukuk müşaviri ücretleri dahil olmak üzere herhangi bir hak talebinden, kullanım koşullarımızın, erişim ve gizlilik politikalarımızın herhangi bir KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle üçüncü taraflarca ileri sürülen herhangi bir üçüncü taraf davasından veya hak talebinden veya geçerli kanunlar altında ihlale yönelik herhangi diğer bir hak talebinden sorumlu tutulmayacaktır.
KULLANICI portalımızın kullanım koşullarıyla ilgili tüm bilgileri anladığını ve bundan herhangi bir hatayı ayırt edebilecek yeterlikte olduğunu ve bu nedenle bunları tam olarak kabul ettiğini ikrar eder.
KULLANICI bu web sayfasını yalnızca ziyaret etmenin ve onun hizmetlerini kullanmanın bu kullanım koşullarının kabul edilmesi anlamına geldiğinin tam olarak farkındadır.
Web sayfamızla ilgili olan tüm hususlar İspanya kanunlarınca hükme bağlanacaktır. Taraflar arasında bu web sayfasının yorumlanması ve içeriğiyle ilgili herhangi bir tür uyumsuzluk veya anlaşmazlık meydana gelirse, tüm taraflar herhangi diğer yargı sisteminden açıkça feragat eder ve Barselona Mahkemelerinin hükmünü kabul ederler.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler (Cookies), kullanıcının bilgisayarında depolanan ve web sitesini ziyaret ederken erişebileceğiniz Web sitesi verilerdir. İki türlü çerez vardır: “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler”. Oturum çerezleri yalnızca bellekte bulunur ve bu nedenle tarayıcı kapatıldığında çerez kaybolur. Kalıcı çerezler ise bilgisayarınızda kalır.

Bu web sitesi, Web sitelerinin içeriğini ve kullanımını iyileştirmek için her iki tür çerez aracılığıyla(oturum ve kalıcı) toplanan bilgileri kullanır. Tarayıcı aracılığıyla çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.

Çerez kullanımının kabul edilmediği durumda, tarayıcınız ziyaret ettiğiniz web sitesini kapatabilir.

Çerezler nasıl devre dışı bırakılır?

Bunu yapmak için, tarayıcınızın çerezlere izin verdiğini, engellediğini, kısıtladığını ve hatta sildiğini bilmelisiniz.

Bu özellik tüm tarayıcılarda ayarlanabilmektedir. Aşağıdaki bağlantılar, bu konuyla ilgili talimatları içerir:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web

WEB SİTESİNE ERİŞİMİN GENEL KOŞULLARININ GEÇERLİLİĞİ

İşbu Genel Kullanım Koşulları 18.05.2018 tarihinde tadil edilmiştir. Bizler bu koşulları herhangi bir zamanda tadil edebiliriz, lütfen Web sayfamıza her bağlandığınızda sizi etkileyebilecek olan herhangi bir değişikliğin yapılmadığından emin olmak için düzenleme tarihini kontrol ediniz.
Web sayfamızın Kullanım Koşullarıyla ilgili herhangi bir husus için lütfen yukarıda belirtilen veya www.lant-abogados.com adresinde Lant Abogados’ta belirtilen bilgileri kullanarak bizlerle iletişim kurunuz.