Vaka Çalışması – Giyim Perakendecisi Lojistiği

Giyecek Perakendecisi

Gelişmiş görünürlük sayesinde daha iyi tedarik zinciri kontrolü ve satınalma siparişi yönetimi ile kaynağında destek. Müşteri, katalog, çevrimiçi ve mağaza satış kanalları üzerinden satılan erkek, kadın ve çocuklar için gündelik kıyafetlerin önde gelen perakendecisidir. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Japonya’da sattığı ürünleri dünyanın dört bir yanından tedarik etmektedir.

Vaka

Noatum Logistics’in uluslararası navlun taşımacılığı hizmetlerine yönelik bir perakende müşterisi, küresel tedarik zinciri üzerindeki kontrolünü geliştirmek için ek destek talep etmiştir. Müşteri, satınalma siparişleri ve gönderileri için daha fazla görünürlük elde etmenin daha iyi satın alma, nakliye ve dağıtım kararlarına yol açacağını da kabul etti.

Strateji

Ülke-içi satıcı yönetimini güçlendirmek için Noatum Logistics’in küresel uzmanlığından ve yeteneklerinden yararlanmak; müşterinin kendi sistemiyle entegre olabilen global satınalma siparişi teknolojisini kullanarak sipariş, gönderi ve dokümantasyonun görünürlüğünü artırmak.

Çözüm

Çin, Sri Lanka, Vietnam, Peru ve Hindistan’daki Noatum Logistics ülke-içi personeli, tedarikçi eğitimi, sipariş ve Stok Depolama Birimi (SKU) düzey belgelemesi, belge doğrulama, sipariş onayı ve stratejik Asya bölgelerinde Katma Değerli Hizmetler (VAS) sağlar. Bu konumlar full konteyner yükü (FCL) gönderileri oluşturarak başlangıçta birden çok tedarikçi sevkiyatını birleştirir. Ekip ayrıca cazip deniz taşımacılığı ve hava taşımacılığı fiyatlarını müzakere eder, nakliyeyi başlangıçta yönetir ve gümrükleme süreçlerini destekler.

Noatum Logistics PowerVIEW™ PO teknolojisi, sipariş ve sevkiyat bilgilerini SKU düzeyinde sunar ve müşterinin kendi sistemleriyle tamamen entegredir. Çevrimiçi belge görüntüleme müşterinin sistemdeki tüm belgeleri sevkıyat yoluyla almasına imkan vererek gümrük işlemlerine destek olur. Sipariş numarası, ara konşimento (HBL), konteyner numarası, stil numarası, seyahat tarihi vb. yoluyla sevkiyat durum güncellemelerini mümkün kılar. Teknoloji, Excel / EDI formatında satınalma siparişi işlemeyi destekler. Teknoloji ayrıca müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş gönderi raporları sağlar.
Noatum Logistics çözümü Global Ticaret Yönetiminin mevzuata uygunluğu sağlamasını, tedarik zinciri aksaklıklarını azaltmasını ve maliyet tasarrufu fırsatlarını belirlemesini içermektedir. Genel çözüm Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki üç bölgesel hesap yöneticisi tarafından yönetilmektedir. Bu müşteriye özel hesap yöneticileri, önceden belirlenmiş Özel anahtar performans göstergelerini (KPI) izler, her bölgede birincil iletişim noktası sağlar ve müşterinin tedarik zincirinin 24 saat kapsamasını sağlar.

Sonuç

Müşteri artık tedarik zinciri üzerinde daha iyi kontrole ve envanterinde daha fazla esnekliğe sahiptir. Stok Depolama Birimi (SKU) düzey görünürlüğü daha uygun maliyetli nakliye için başlangıçta gönderilerin birleştirilmesini de destekleyen, satınalma siparişi zamanlamasını, miktarlarını ve varış noktalarını kolaylaştırır.

Entegre sistemler tedarik zinciri yönetim sürecindeki alıcı, satın alma evi, hedef acenteler ve diğer taraflarca bilgiye anında erişim sağlar.