Vaka Çalışması – Dış mekan perakendeci lojistiği

18 eyalette 98 dış mekan-yaşam tarzı mağazası ve 45 yıllık miras ile lider bir perakende zinciri.

Önde gelen bir dış-mekan perakendeci, dağıtım merkezinde (DC) envanter günleri ve kapasitesi ile büyük zorluklarla karşılaştı.

Vaka

Perakendeci, dağıtım merkezinde (DC) envanter günleri ve kapasitesi ile büyük zorluklarla karşılaştı.

 • Stok-gün sayısı önceki beş yılda artmaya devam etti.
 • Tek dağıtım merkezi aşırı yüksek depolama seviyeleri, boşaltma vagonları ve nakliye konteynerleri ile gecikmeler ve limandan DC’ye geçiş sürelerinde genel olarak kötüleşme yaşadı (yaklaşık 40 gün sürdü).

Strateji

Noatum Logistics perakendeciyle ilgili aşağıdaki hususları analiz etti:

 • Stok tutma maliyetleri
 • Varlık kullanımı (dağıtım merkezi kapasitesi)
 • Sipariş tamamlama döngüsü
 • Ulaştırma optimizasyonu.

Bu analizden Noatum Logistics doğrudan-mağazaya siparişleri (PO) kullanmaya başlamasını müşteriye önerdi. Doğrudan-mağazaya satın alma siparişleri müşterinin bölgesel depolardan gelen siparişleri tamamlamasına olanak tanıyacaktır ve bu da dağıtım süreçlerini iyileştirecektir. Noatum Logistics Worldwide şirketlerinin geniş ulaşım ağlarıyla birleştirilen Noatum Logistics sürekli ağı, bu stratejiyi desteklemek için iyi bir donanıma sahiptir.
Buna ek olarak, Noatum Logistics tüm çıkış ülkesi, nakliye ve varış noktası hizmetlerini maliyet kalemleri temelinde tek bir maliyete tahsis edebilir.

Çözüm

 • Çin’de üretilen siparişler için konsolidasyon hizmetleri
 • Denizyolu taşımacılığı hizmetleri
 • S. Varış noktası sürekli / ayrıştırma hizmetleri
 • S. Gümrük müşavirliği hizmetleri
 • Kuzey Amerika parsiyel kamyon yükü (LTL) nakliye hizmetleri

Sonuç

Bölgesel tamamlama merkezi modelinin kullanıldığı ilk proje, 440 adet Arazi Aracı’nın (ATV) 52 mağazaya teslimatıydı. Noatum Logistics Şanghay, Çin’den 31,5 günlük ortalama bir limandan mağazaya transit geçiş süresini elde etti.
Bu ortalama Dağıtım Merkezi (DC)
performansını yaklaşık 8,5 gün azaltmıştır. Müşteriye yönelik diğer avantajlar aşağıdakileri içermektedir:

 • Dağıtım Merkezi (DC) taşımasının ortadan kaldırılması
 • Transit süresi tasarrufu
 • Nakitten nakde sağlanan faydalar ve satın alma siparişleri verme ve döngünün ilerleyen dönemlerinde müşterinin satıcılarına para aktarma potansiyeli
 • Uygulama kolaylığı

Noatum Logistics global çözümü ölçeklendirilebilir ve esnektir ve müşterinin bölgesel lojistik ihtiyaçlarına yanıt vermesini sağlar.